Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.
Jim Martens 87cd7701ba Updated README with info about initial ssh connection 10 місяці тому
.ssh Moved key location to .ssh directory 10 місяці тому
.gitignore Moved key location to .ssh directory 10 місяці тому
LICENSE Initial commit 10 місяці тому
README.md Updated README with info about initial ssh connection 10 місяці тому
Vagrantfile Moved key location to .ssh directory 10 місяці тому

README.md

Testing repo for VPS VMs

This repo helps you to test ansible playbooks on an Ubuntu 18 VM.

Requirements

  1. Copy id_ed25519.pub to .ssh/.
  2. Install vagrant.

Usage

  1. vagrant up
  2. ssh vagrant@192.168.33.10 (accept host key fingerprint)