Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Jim Martens 87cd7701ba Updated README with info about initial ssh connection 9 månader sedan
.ssh Moved key location to .ssh directory 9 månader sedan
.gitignore Moved key location to .ssh directory 9 månader sedan
LICENSE Initial commit 9 månader sedan
README.md Updated README with info about initial ssh connection 9 månader sedan
Vagrantfile Moved key location to .ssh directory 9 månader sedan

README.md

Testing repo for VPS VMs

This repo helps you to test ansible playbooks on an Ubuntu 18 VM.

Requirements

  1. Copy id_ed25519.pub to .ssh/.
  2. Install vagrant.

Usage

  1. vagrant up
  2. ssh vagrant@192.168.33.10 (accept host key fingerprint)