Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jim Martens 87cd7701ba Updated README with info about initial ssh connection 10 miesięcy temu
.ssh Moved key location to .ssh directory 10 miesięcy temu
.gitignore Moved key location to .ssh directory 10 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 10 miesięcy temu
README.md Updated README with info about initial ssh connection 10 miesięcy temu
Vagrantfile Moved key location to .ssh directory 10 miesięcy temu

README.md

Testing repo for VPS VMs

This repo helps you to test ansible playbooks on an Ubuntu 18 VM.

Requirements

  1. Copy id_ed25519.pub to .ssh/.
  2. Install vagrant.

Usage

  1. vagrant up
  2. ssh vagrant@192.168.33.10 (accept host key fingerprint)