Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Jim Martens 87cd7701ba Updated README with info about initial ssh connection před 10 měsíci
.ssh Moved key location to .ssh directory před 10 měsíci
.gitignore Moved key location to .ssh directory před 10 měsíci
LICENSE Initial commit před 10 měsíci
README.md Updated README with info about initial ssh connection před 10 měsíci
Vagrantfile Moved key location to .ssh directory před 10 měsíci

README.md

Testing repo for VPS VMs

This repo helps you to test ansible playbooks on an Ubuntu 18 VM.

Requirements

  1. Copy id_ed25519.pub to .ssh/.
  2. Install vagrant.

Usage

  1. vagrant up
  2. ssh vagrant@192.168.33.10 (accept host key fingerprint)