Template repository for Django applications
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jim Martens 645a4a459c Created Django template 3 miesięcy temu
app Created Django template 3 miesięcy temu
project Created Django template 3 miesięcy temu
static Created Django template 3 miesięcy temu
templates Created Django template 3 miesięcy temu
.gitignore Initial commit 3 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 3 miesięcy temu
README.md Created Django template 3 miesięcy temu
manage.py Created Django template 3 miesięcy temu
package.json Created Django template 3 miesięcy temu
requirements.txt Created Django template 3 miesięcy temu
yarn.lock Created Django template 3 miesięcy temu

README.md

Django template

Template repository for Django applications

ToDos

  • change appinto something more appropriate wherever you find it
  • change Django template and DjangoTemplate into something more appropriate wherever you find it